budgettingBudgetting

Realtime inzicht in budgetten en bestedingen

Met de Budgeting module kunt u budgetten toekennen, bijhouden en centraal controleren. Op ieder moment heeft u realtime inzicht in budgetten op organisatie-, afdelings- of zelfs op campagneniveau.

Budgetcorrecties

Uitgaven worden automatisch verrekend met het toegekende budget. Daarnaast kunnen ook handmatige budgetregels worden toegevoegd of kosten worden gecorrigeerd. U heeft het totale overzicht, maar ook de individuele gebruiker heeft op ieder moment inzicht in zijn bestedingen. Niet alleen de kosten, maar ook de specificaties van bestedingen zijn in te zien.


  • Real time inzicht in de budgetten op organisatie, vestigings-, afdelings-, of campagneniveau
  • Besparing op handelingskosten door integratie van de budgetten met de bestellingen en mediareserveringen
  • Minder kans op budgetoverschrijdingen door inzicht in verbruik en kosten
  • Effectieve controle door eenvoudig terug te vinden transacties
  • Handige functies zoals historie, budgetperiodes en inzicht per kostenplaats