logo cbaCentraal Beheer Achmea

Centraal Beheer Achmea (CBA) is een van de grootste verzekeraars in Nederland. CBA valt samen met o.a. FBTO, Avéro Achmea, Zilveren Kruis Achmea binnen de Achmea Groep.

Ze verzorgen als 'direct writer' o.a. pensioen-, levens- en schadeverzekeringen en leveren financiële diensten aan particulieren, medewerkers en bedrijven. Voor al deze services maakt CBA veel gebruik van verschillende marketingmiddelen en – acties, zoals flyers, brochures en reclamecampagnes.

De Centraal Beheer Achmea Marketing Portal werd ontwikkeld met behulp van MarketingOne.

De vraag

CBA besteedt veel tijd en aandacht aan haar marketing. Ze maken gebruik van verschillende middelen en zetten verscheidende marketingcampagnes op. Om dit centraal te kunnen organiseren was CBA opzoek naar een systeem dat ondersteuning kon bieden in het plannen en uitvoeren van campagnes en waarbij tegelijkertijd al het bijbehorende materiaal centraal opgeslagen en voor iedereen toegankelijk is.

Behalve Centraal Beheer Achmea was ook FBTO op zoek naar een zelfde soort systeem. Één Marketing Portal voor beide bedrijven moest uitkomst bieden. Een kostenbesparende oplossing die bij moest dragen aan een snellere, efficiëntere en dus goedkopere uitvoering van verschillende marketingactiviteiten.

De oplossing

Paragon ontwikkelde met behulp van MarketingOne voor Centraal Beheer Achmea en FBTO een online Marketing Portal. Hiermee kunnen de marketingafdelingen van CBA en FBTO verschillende campagnes starten, uitvoeren, volgen en controleren. Ook kunnen ze eenvoudig een marketingbriefing opstellen, een communicatieplan maken en bijbehorende communicatiemiddelen genereren.

Een belangrijk onderdeel van de Marketing Portal is de workflow: geautomatiseerde ondersteuning van het marketing- en communicatieproces. Hierdoor worden alle stappen in de campagne in de juiste volgorde doorlopen en wordt de doorlooptijd van een campagne nauwkeurig in de gaten gehouden. Taken worden automatisch aangemaakt en toegewezen aan de juiste medewerker, terwijl de marketeer de voortgang van het gehele proces bewaakt.

Alle taken zijn overzichtelijk georganiseerd, per medewerker of in een totaaloverzicht. Bovendien kunnen de marketingafdelingen iedere individuele campagne of taak in een tijdsplanning plaatsen en daarmee de activiteiten controleren en bewaken. Afhankelijk van de toegekende rechten, is de portal vanuit verschillende functies toegankelijk, op ieder gewenst moment van de dag.

Het resultaat

De Marketing Portal is een gemeenschappelijk systeem van Centraal Beheer Achmea en FBTO. Maar wel met behoud van de eigen identiteit omdat beide bedrijven hun specifieke wensen en geïndividualiseerde bedrijfsprocessen kennen. Alle marketingmiddelen zijn centraal opgeslagen en zijn alleen binnen bepaalde richtlijnen aan te passen. Ze behouden hierbij hun 'corporate identity'.

Door middel van dit systeem kunnen er eenvoudig en efficiënt campagnes gestart en beheerd worden. Bovendien maakt het systeem beter overzicht en controle van acties, middelen en processen mogelijk.

Overzicht

Van marketeer tot marketingmanager, iedereen met gebruikersrechten kan de Marketing Portal benaderen. Toegang wordt verkregen op basis van bepaalde rechten. De marketingmanager heeft overzicht van alle uitgevoerde en lopende campagnes, de marketeer beschikt over alle relevante informatie over zijn campagnes en de afdeling Traffic bewaakt de voortgang en uitvoering van alle lopende acties.

Zo is op elk moment voor iedereen inzichtelijk in welke fase een campagne zich bevindt. De marketingmanager heeft bovendien een campagne-totaalovericht, waarmee hij de voortang van meerdere campagnes in één oogopslag kan inzien.

Toezicht

Door de Marketing Portal is er een centrale opslag van marketinggegevens en kunnen Centraal Beheer Achmea en FBTO beter voldoen aan de eisen van de 'Wet op financieel toezicht' (WFT). Deze wet regelt toezicht op de financiële instellingen in Nederland en beschrijft de regels en administratieve lasten waaraan onder andere verzekeraars zich moeten houden.

Door middel van de Marketing Portal is het reproduceerbaar wie welke activiteit, wanneer heeft uitgevoerd. Er is een betere controle op de marketingactiviteiten ontstaan, zonder dat dit extra tijd kost. Door het vastleggen van uitingen, adressen, digitale handtekeningen, taken en goedkeuringen kunnen deze gegevens makkelijker worden achterhaald. Hiermee zetten CBA en FBTO een belangrijke stap op weg naar volledige WFT-compliancy voor haar marketinguitingen.

Door middel van de Marketing Portal behalen Centraal Beheer Achmea en FBTO resultaat op:

  • Kostenbesparing.
  • Verkorte doorlooptijden van marketingprocessen.
  • Inzicht in de planning en status van campagnes.
  • Het centraal bewaren van informatie.
  • Voldoen aan de eisen van de Wet op financieel toezicht.

Paul Brouwer, Manager Marketing Services:
"Zoveel mogelijk informatie op één plek concentreren, dat is waar we aan werken. Tevens zijn de gegevens van de centrale marketingdatabase ook te gebruiken voor WFT-eisen."