General Motors / Opel

logo opelGeneral Motors (GM) is een van de grootste automobielconcerns ter wereld. Ze vertegenwoordigen verschillende merken, waaronder Opel. In Nederland zijn er ruim 155 lokale Opel dealers.

Belangrijk voor Opel is dat de landelijke marketingcampagnes ook bij de lokale dealers worden doorgevoerd. Consistent gebruik van huisstijl is hierbij essentieel.

Met MarketingOne werd voor Opel de gewenste marketing portal - LMP-online (Lokaal Marketing Portal) - gerealiseerd.

De vraag
Marketingwerkzaamheden worden niet alleen op centraal niveau uitgevoerd, maar ook door de vele lokale dealers van Opel. Voor een efficiënte en effectieve marketing en communicatie was Opel op zoek naar een online marketingportal, waarin alle marketingmiddelen op een toegankelijke en gebruiksvriendelijke manier te benaderen zijn door alle lokale dealers.

Voorop stond dat lokale dealers ondersteund moesten worden bij hun marketing- en communicatieactiviteiten. Dealers moesten in staat zijn hun marketing- en communicatie uitingen online op te maken en te bestellen, waarbij de huisstijl van Opel gewaarborgd blijft.

Ook het meten van de effectiviteit van campagnes en overige marketingmiddelen, evenals het bewaken van de dealerbudgetten moesten in ditzelfde systeem georganiseerd kunnen worden. Het hoofdkantoor van Opel wil de controle blijven houden over alle marketingacties.

In het systeem moesten onder andere de volgende marketingmiddelen opgeslagen en gebruikt kunnen worden: foto's, video's, advertenties, brochures, prijslijsten, handleidingen, logo's, huisstijlelementen, schrijfwijzers etc.

Belangrijke aandachtspunten voor Opel bij het zoeken naar een geschikt systeem waren:

Efficiëntie in het verspreiden van marketingmiddelen, op landelijk en lokaal niveau.
Effectiviteit in de uitvoering en controle van marketingacties.
Controle over alle marketingacties vindt plaats bij het hoofdkantoor.
Vrij gebruik van het materiaal door de lokale dealers (binnen de huisstijlrichtlijnen van Opel).
Juist gebruik van alle huisstijlelementen voor het behouden van een uniforme, landelijke uitstraling.

Kortom, Opel was op zoek naar 1 systeem, waarbij het totale proces ondersteund werd – van het maken tot het publiceren van marketingmateriaal – met als doel het verkorten van doorlooptijden, het optimaliseren van de samenwerking tussen verschillende partijen, het delen van informatie en het terugbrengen van kosten.

De oplossing
Paragon realiseerde door middel van MarketingOne voor Opel de gewenste marketing portal, LMP-online (Lokaal Marketing Portal). LMP-online is de marketingportal waarin alle middelen en informatie 24x7 beschikbaar zijn voor alle geautoriseerde gebruikers.

Lokale dealers kunnen eenvoudig en snel inspelen op de landelijke marketingacties, het marketingmateriaal eenvoudig personaliseren, bestellen en af laten drukken waarbij de huisstijl van Opel gewaarborgd blijft. Het hoofdkantoor behoudt door middel van dit systeem de controle op acties en budgetten.

Van alle Opel dealers maakt 98% gebruik van dit systeem.

Het resultaat
Het resultaat is een snel geïmplementeerde en gebruiksvriendelijke marketingportal die gebruikers aanzienlijke voordelen biedt. Ook behoudt het Nederlandse hoofdkantoor de centrale regie over alle marketingacties. Marketingmateriaal is centraal beschikbaar en eenvoudig te hergebruiken, met alle kosten- en efficiencyvoordelen van dien. Het consistent gebruiken van de huisstijl is bovendien gegarandeerd.

Lokale dealers kunnen snel inspelen op de landelijke marketingacties, doordat materiaal online beschikbaar is. Dit materiaal kunnen ze eenvoudig zelf personaliseren en vervolgens ruimte reserveren bij een mediabureau of drukker. Hierdoor wordt er effectiever gebruik gemaakt van marketing bij lokale dealers.

Doordat 98% van alle Opel dealers gebruik maakt van LMP-online zijn de doorlooptijden voor het gehele marketingproces aanzienlijk korter, wordt marketing vereenvoudigd en zijn de kosten lager.