planningPlanning

Opstellen en bewaken van planningen voor uw afdelingen of vestigingen

Met de Planning module kunt u nationale campagnes inplannen, zodat uw dealers/gebruikers hun lokale marketingacties daarop kunnen afstemmen. Vindt er een landelijke tv campagne plaats, dan kan hiernaar in de lokale media verwezen worden om de actie extra kracht bij te zetten.

Overzicht marketingactiviteiten

Uw activiteiten kunnen op verschillende niveaus (organisatie, vestigingen, afdelingen, gebruikers) worden gepland. Doorlooptijden kunnen worden ingesteld en bewaakt en lokale planning kunt u eenvoudig afstemmen en synchroniseren met de nationale planning.

Marketing planningen afstemmen

Gecombineerd met de Workflow & Approval module, kunt u het proces van maken en bijhouden van nationale en lokale planningen sturen, controleren en goedkeuren. Ook acties en campagnes kunnen direct vanuit de planning uitgevoerd worden.


  • Het online maken en vergelijken van centrale en decentrale planningen.
  • Op elkaar afgestemde acties en campagnes: verhogen van de effectiviteit en verlagen van de kosten
  • Bewaken van de activiteiten en voortgang, bijsturen op het juiste moment
  • Verkorten van doorlooptijden: vanuit de planning direct een actie of campagne starten
  • E-mail notificaties: herinnering aan geplande activiteiten