reportsReporting & Dashboards

Processen optimaliseren door deze meetbaar te maken

Met de Reporting & Dashboards module kunt u zelf uw eigen individuele rapporten samenstellen of kunt u gebruik maken van de standaardrapporten.

Wat is de onderverdeling van budgetten en kosten, wie bestelt welke communicatieproducten, welke campagnes zijn het succesvolst, etc. De weergave van de rapporten is real time, u ziet dus altijd de meest actuele gegevens.

Evalueren en verbeteren

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om zogenaamde 'Dashboards' samen te stellen. Een grafische weergave van de gegevens uit rapporten. Zo bent u altijd op de hoogte van de voor u meest belangrijke cijfers en ontwikkelingen. Hiermee kunt u de voortgang van een campagne bewaken, het effect van uw marketinginspanningen meten of kerngetallen verkrijgen over de meest gebruikte en succesvolle acties, campagnes en uitingen.


  • Het effect van marketing campagnes meten
  • Bewaken budgetten, voortgang, verbruik, etc.
  • Analyseren van processen en procesoptimalisatie
  • Dashboards: real time grafische weergave gekoppelde rapporten
  • Zelf maatwerkrapporten samenstellen
  • Diverse standaard rapportages
  • Periodieke rapportages
  • Diverse exportmogelijkheden
  • Autorisatie van rapporten en inhoud