top of page
screen_grip_from.jpg

Zorgt voor transparantie en inzicht. Grip van start tot finish.

Campagneplanning, voorbereiding, uitvoering én controle. Alles op één plek.

Een geïntegreerde aanpak vanaf het eerste campagne-idee tot en met de uitrol en distributie van campagnematerialen biedt overzicht en inzicht. Dit resulteert in creatieve en effectieve campagnes en campagne-uitvoering!

Gekoppelde -per campagnetype verschillende- workflows zorgen ervoor dat er geen stappen worden overgeslagen. Transparant en efficiënt, zonder de benodigde flexibiliteit te verliezen.
campaign project management
MarketingOne logo

Operational Excellence in Marketing Operations

Technische innovaties

Aangezien een aantal trends, ontwikkelingen en technische innovaties in de afgelopen tien jaar u hebben geholpen uw doelgroepen steeds nauwkeuriger en gerichter te bereiken, zijn ook de eisen aan marketingteams veranderd.

Compacte en slagvaardige teams

We zien dat teams eerder kleiner dan groter worden. Het aantal kanalen voor communicatie neemt toe en een aantal traditionele kanalen verdwijnen naar de achtergrond. Sommige werken beter dan andere, maar welke moet je op welk moment gebruiken? Dit vraagt om een andere aanpak en betere ondersteuning van uw teams. Onze ervaring kan u daarbij helpen.

Aerial View of a Pool

Wat levert het op?

 • Minder fouten

 • Lagere kosten

 • Kortere doorlooptijden

 • Minder stress

 • Maakt de inzet van verschillende communicatie-kanalen mogelijk

 • Verbeterd de samenwerking

 • Inzicht. Wat werkt en wat werkt niet

Hoe precies?

Integratie

 • Door het gebruik van vooraf gedefinieerde workflows, inclusief integratie met leveranciers, worden taken en afstemmingsrondes onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit versnelt de doorlooptijden, verlaagt de kosten en geeft een beter inzicht in de uitgaven; 

 

Betrokkenheid

 • Krijg betere controle, met één enkel platform. Hierdoor kan het hele team op het juiste moment worden ingeschakeld, elkaars taak overnemen als dat nodig is en elke activiteit bekijken om weloverwogen beslissingen te nemen.

Activiteiten en scenario's afgestemd

 • Optimaliseer marketingactiviteiten door een betere afstemming in de bedrijfsvoering. Automatiseer veelvoorkomende activiteiten op basis van best practices. Hierdoor krijgt u meer tijd voor strategische initiatieven.

 • Stroomlijn activiteiten voor zowel medewerkers, externen en belanghebbenden om de consistentie en naleving te waarborgen, meer gemoedsrust tijdens de uitvoering.

Paragon consultant

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in hoe we werken en wat we doen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij nemen graag de tijd om u te informeren.

bottom of page